22/1/15

Máis de 455.000 persoas en Galicia mon poden pagar a luz

"(...) Segundo o estudo “Pobreza Energética en España. Análisis de Tendencias” a proporción de fogares en Galiza que destinan máis do 10% dos seus ingresos –o que se considera un gasto excesivo –  en consumos de enerxía é dun 18% en 2012, é dicir, serían máis de 455 mil persoas no noso país as que se encontran nesta situación, máis do duplo das que había en 2006. (...)

O promedio anual de mortes por esta causa en Galiza de 1996 a 2011 estaría entre 200 e 800 personas, dependendo o criterio de cálculo que pode elixir. (...)

-Cales serían solucións de acceso democrático á enerxía para familias, aldeas, comunidades de veciños, explotacións agrarias, etc.?

É preciso camiñar para aumentar a capacidade de autoabastecemento de todos eles e ir cara á unha xeración eléctrica distribuída e coa participación directa da poboación. Mais para conseguilo é necesario mudar o actual marco legal que vai en dirección contraria. (...)

Con menores ingresos reais familiares e cunha elevación considerábel dos prezos da enerxía, o número de familias en pobreza enerxética medrou de forma notábel en países onde antes era máis residual. Xa non é problema duns poucos ou doutros países, nos países desenvolvidos agora é un fenómeno cotiá."                (Entrevista a Xoán Doldán, Sermos Galiza, 20/01/2015)

No hay comentarios: