7/11/16

A Xunta pecha as bases de helicópteros propias e mantén abertas as de empresas privadas

"A Consellería de Medio Rural acaba de pechar as bases de helicópteros propias: a de Vilarmaior no distrito forestal XIV de Verín Viana, a de Marroxo na provincia de Lugo e a do Campiño en Pontevedra. 

Pola contra, mantén abertas e operativas as bases de xestión privada de Toén e o Barco en Ourense, Portomarín en Lugo e a de Queimadelos en Pontevedra, todas elas pertencentes á empresa privada Natutecnia.

“Esta decisión adoptouse por indicación da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, que preferiu mandar o persoal fixo-descontinuo do SPDCIF a engrosar as listas do paro, mentres segue mantendo negocios privados especulativos á conta da loita contra os incendios forestais”, denuncia o sindicato CCOO.

Por iso, critica que o actual director xeral, Tomas Fernández-Couto, que no ano 1998 apostaba —cos sindicatos CCOO e UGT— por un servizo público de defensa contra incendios forestais coa creación dun cadro de persoal de máis de 1600 efectivos, pase (case vinte anos despois) ao lado escuro da privatización”.

 “Estase convertendo no máximo responsable da demolición daquel servizo: primeiro, recuperando as brigadas dos concellos (claro exemplo de clientelismo político), despois, vendendo a cachos ás empresas privadas amigas parte das tarefas propias da extinción de incendios forestais e, ao cabo, non cubrindo as prazas”, denuncia.

CCOO insta á conselleira de Medio Rural a que aposte por un servizo público integrado e profesional e a que se cubran todas as prazas vacantes do SPDCIF. Tamén lle pide que empregue os medios propios da Consellería e invista en plans de prevención de riscos laborais que melloren a seguridade das traballadoras e traballadores.

Por último, esixe a constitución dunha mesa de diálogo social para abordar as cuestións máis urxentes que permitan ter un operativo “máis eficaz, coordinado e eficiente, que contribúa a unha defensa mellor do noso patrimonio forestal e ambiental”."                  (Galicia Confidencial, 03/11/16)

No hay comentarios: